Hiển thị tất cả 3 kết quả

19,000,000 21,000,000 
16,800,000 18,000,000 
14,500,000 16,200,000