Hiển thị tất cả 3 kết quả

12,500,000 13,800,000 
15,000,000 16,000,000 
10,000,000 10,800,000